Posts Tagged ‘befam’

મહોબ્બતમાં હવે મારો પરિચય આ પ્રમાણે છે

Posted on November 24th, 2009 by gujaratikavita  |  6 Comments »

મહોબ્બતમાં હવે મારો પરિચય આ પ્રમાણે payday loans on debit cards only છે, અજાણ્યાં થઈ ગયાં છે એ મને જે ખાસ જાણે છે. દીધો’ તો સાથ જેણે, એ જ ખુદ લૂંટી ગયા અમને, જરા ways for quick cash સાવધ-વધુ જોખમ અહીં તો ઓળખાણે છે. મળ્યો છે નાબુદા એના પછી થઈ છે દશા આવી, હતાં તોફાન […]

મંઝિલ બનીને આવ ન રહેબર બનીને આવ

Posted on August 24th, 2009 by admin  |  7 Comments »

મંઝિલ બનીને આવ ન રહેબર બનીને આવ મુઝ માર્ગમાં ભલે ન તું સહચર બનીને આવ કિન્તુ મને ન છોડ અટૂલો પ્રવાસમાં કાંઈ નહીં તો છેવટે ઠોકર બનીને આવ – બેફામ small loan with bad credit payday loans with ssi benefits payday loans online pa instant loans legitimate cash advance loans

ઓ હ્રદય, તેં પણ ભલા! કેવો ફસાવ્યો છે મને

Posted on June 23rd, 2009 by admin  |  9 Comments »

ઓ હ્રદય, તેં installment loans for poor credit પણ ભલા! કેવો ફસાવ્યો છે મને, જે નથી મારા બન્યા, એનો બનાવ્યો છે મને, સાથ આપો કે ના આપો, indian reservation loans એ ખુશી છે આપની, આપનો ઉપકાર, મારગ તો બતાવ્યો છે મને, આ દુઃખ ના કાળમાં એને કરું છું યાદ હું, મારા i need a loan […]

હજી પણ એમને ખાના ખરાબી ની ખબર ક્યા છે

Posted on April 8th, 2009 by admin  |  4 Comments »

હજી પણ એમને ખાના ez pawn loans ખરાબી ની ખબર ક્યા છે, હજી પણ અમને પુછી રહ્યા છે loans clarksville tn કે તારુ ઘર ક્યા છે. મને પણ કોઇ શક પહેલી નજર ના cash advance loans bad credit પ્રેમ પર ક્યા છે, મગર મારા તરફ એની હવે પહેલા જેવી નજર ક્યા 1 hour pay day […]

ગલતફહેમી ન કરજે, ઐશ માટે મયકશી નહોતી

Posted on January 12th, 2009 by gujaratikavita  |  3 Comments »

ગલતફહેમી ન કરજે, ઐશ માટે મયકશી નહોતી; મને પણ શેખ! તારી military pay per day 3.65 જેમ આ દુનિયા ગમી નહોતી. ખબર શું કે ખુદા પણ જન્મ આપી છેતરી લેશે? જીવ્યો ત્યારે જ જાણ્યું કે એ સાચી જિંદગી નહોતી. નથી એ દોષ તારો કે મળ્યાં છે, ઝાંઝવા, સાકી! પીવા હું ત્યાં get a crisis loan […]

ઘરનાં તો જો કે વાસી દીધેલાં કમાડ છે

Posted on January 12th, 2009 by gujaratikavita  |  1 Comment »

ઘરનાં તો online payday advance uk જો કે વાસી દીધેલાં કમાડ છે, જોવી જ હો દશા તો ભીંતોમાં તિરાડ છે. અશ્રુ પછીનાં સ્મિતનું આ faxless cash advance દ્રશ્ય તો જુઓ, વર્ષા પછીનો જાણે કે પહેલો ઉઘાડ છે. બળતી બપોરે રણમાં બીજું best unsecured loans for bad credit તો શું સાંભરે? આવે છે યાદ એ જ […]

અહીં જે તેજ દીવામાં રહે છે

Posted on January 12th, 2009 by gujaratikavita  |  2 Comments »

અહીં જે તેજ દીવામાં રહે payday loan lenders not brokers છે, તિમિર એનું ધુમાડામાં રહે છે. મહાલય જેના નકશામાં રહે છે, ઘણા એવા ય રસ્તામાં રહે છે. છે કાંટા આખરે તો માત્ર કાંટા, ભલેને એ બગીચામાં direct lenders bad credit રહે છે. જગા મળતી નથી જેને ચમનમાં તો એવા ફૂલ વગડામાં રહે છે. ગયાં સંતાઇ […]

નથી શકતો

Posted on December 1st, 2008 by gujaratikavita  |  No Comments »

હરદમ હું કર્યા કરતો હતો જેમની વાતો, જીવન ને in need of money સ્વપ્ન માનું છું, મગર ત્યાગી નથી શકતો, છું એવી જાગ્રુતિમાં કે વધુ જાગી નથી શકતો, ફુલો વચ્ચે ઓ માર પ્રાણ, વાયુ જેમ cash advance in charlotte mi ફરજે તું, કે વાયુને કોઈ કાંટો કદી વાગી નથી શકતો, જગતને તેજ દેવા હું સુરજની […]

લાશ મારી પરંતુ તરાવી દીધી

Posted on October 15th, 2008 by gujaratikavita  |  4 Comments »

થાય સરખામણી તો ઊતરતા છીએ,તે છતાં આબરુને દીપાવી દીધી, એમના loans for poor credit score મહેલ ને રોશની આપવા ઝૂંપડી પણ અમારી જલાવી દીધી. ઘોર અંધાર છે આખી અવની ઉપર,તો જરા દોષ એમાં અમારોય છે, એક તો personal loans in tennessee કંઈ સિતારા જ નહોતા ઊગ્યા, ને અમે પણ શમાઓ બુઝાવી દીધી. બીક એક જ […]

બસ એટલું કે….

Posted on September 30th, 2008 by gujaratikavita  |  No Comments »

બસ એટલું કે એના ઉપર મારો 12 month loans direct lenders only હક નથી, એથી વિશેષ પ્રેમમાં કોઈ ફરક નથી. કેવું મૂગું દરદ છે આ પહેલા મિલાપનું ! ધડકી રહ્યું છે દિલ અને દિલ બેધડક how do i get a payday loan નથી માપી લીધી છે મેં આ ગગન વિશાળતા, તારી છબી છું ચીતરું એવું […]