બંધ આંખે હેતુ વાંચો છો તમે

  બંધ આંખે હેતુ વાંચો છો તમે
  રેતી દેખી સેતુ બાંધો છો તમે
  સાત પગલાં ચાલવા છે એટલે
  સાવ ટૂંકો પંથ માંગો છે તમે

  – ચિનુ મોદી

 • loan for bad credit history
 • no fax payday loans online
 • emergency payday

This entry was posted on Tuesday, April 14th, 2009 at 8:32 pm and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “બંધ આંખે હેતુ વાંચો છો તમે”

 1. santhosh Says:

  अच्छी ब्लॉग हे / आप की लेखनी पड़कर बहुत खुश हुवा / आप गुजराती मे टाइप करने केलिए कौनसी टाइपिंग टूल यूज़ करते हे ?

  रीसेंट्ली मैने यूज़र फ्रेंड्ली इंडियन लॅंग्वेज टाइपिंग टूल केलिए सर्च कर रहा ता, तो मूज़े मिला… ” क्विलपॅड “… आप भी ‘क्विलपॅड’ http://www.quillpad.in को यूज़ करते हे क्या…?

 2. nirav patel Says:

  gani maza ave avi blog che.

  tamara natako viseni pan koi blog hoy to janavsho.

Leave a Reply