જીવન અને મરણ

જીવન અને મરણ
જાણે ઍક સિક્કા ની બે બાજુ’ઑ
દુનિયા online bad credit payday loans મા રહેલો આ માનવી
ઍને સમજવામા ને સમજવામા
તેની માયાજાળ મા dollar loan ઍટલો ઉલઝી જાય છે
કે માનવી સારા કર્મ કરવાનુ ભૂલી જાય છે
અને how to get a loan online જ્યારે ઍને ખબર પડે છે
ત્યારે ઘણુ મોડુ થઈ direct lender personal loans ગયુ હોય છે,
અને કાળ મૌત બની નૅ તેને ભરખવા માટે
ઍનિ secured loans online જીન્દગી ના દરવાજે ઉભો હોય છે,

– Unknown

This entry was posted on Thursday, January 8th, 2009 at 6:34 am and is filed under General. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “જીવન અને મરણ”

  1. harilal soni Says:

    sunder abhivyakti parantu nirasavadi sur lekhakne abhinandan

Leave a Reply