મેરી ક્રિસમસ

આજે ૨૫ ડિસેમ્બર એટલે નાતાલ, વાચક મિત્રો ને “મેરી ક્રિસમસ”

e z payday loan

marry-christmas-tree


આવી નાતાલ રૂડી આવી નાતાલ
બાળકોને ગમતી, આવી નાતાલ.

આ તો loans cheap દિવાળી ખ્રિસ્તી લોકોની,
ચાલો ઉજવીએ કરી મિજબાની.

સાન્તાક્લોઝ દાદા હરખાતા આવશે,
બાલુડાને માટૅ રમકડાં લાવશે.

safe loans

ઈશુ ભગવાનને વંદન કરીએ,
પ્રેમદયાનો સંદેશો ઝીલીએ.

નવું વરસ મુબારક સહુને,
મંગલ કામના એવી payday loans minnesota કરીએ

– Special Christmas poem from http://drmanwish.blogspot.com/

This entry was posted on Thursday, December 25th, 2008 at 5:12 am and is filed under General. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “મેરી ક્રિસમસ”

  1. manish Says:

    i like so much christmas poem so plz add more poem’s.thanx

  2. SHAILESH Says:

    realy we would like if you send more chrstmas poems in gujarati – thank you

Leave a Reply