આજે તો એપ્રીલ ફૂલ છે

મળવાનુ વચન આપી ન આવે મળવા
હળવેકથી કહે આજે તો એપ્રીલ ફૂલ છે

આંખમાં આવકાર, હોઠો પર જાકારો
આરસના છળ પણ કેવા ક્રુઅલ છે

આકરા તાપમાં ફિલ્ડીંગ ભરી વર્ષો
કેચ પકડાયો તો કહે ફાઉલ છે

જાણીજોઇ ભુલ કરે દિલ તોડવાની
પછી કહે ‘કખગ’ કેટલો કુલ છે

– વિશાલ મોણપરા

This entry was posted on Monday, June 30th, 2008 at 4:48 am and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

No Responses to “આજે તો એપ્રીલ ફૂલ છે”

  1. હિના પારેખ Says:

    હઝલ લખવાનું બહુ ઓછાને ફાવે છે. તમારો પ્રયાસ ગમ્યો.

Leave a Reply