વિસરાઇ ગયેલા બાળગીતો

મામાનું ઘર કેટલે
દીવા બળે એટલે
દીવા મેં તો દીઠા
મામા લાગે મીઠા
મામી મારી ભોળી
મીઠાઈ લાવે મોળી
મોળી મીઠાઈ ભાવે નહિ
રમકડાં તો લાવે નહિ

—————————————-

અડકો દડકો
દહીંનો દડકો
દહીં દૂજે, દરબાર દૂજે
વાડી માંહીનો વેલો દૂજે
ઉલ મુલ ધતુરાનું ફુલ
ખાઈ જા શેરડી ખજૂર

—————————————-

હાથીભાઈ તો જાડા
લાગે મોટા પાડા
આગળ ઝૂલે લાંબી સૂંઢ
પાછળ ઝૂલે ટૂંકી પૂંછ

—————————————-

વારતા રે વારતા
ભાભો ઢોર ચારતા
ચપટી બોરા લાવતા
છોકરાઓને સમજવતા
એક છોકરો રિસાણો
કોઠી પાછળ ભિંસાણો
કોઠી પડી આડી
છોકરે રાડ પાડી
અરરર માડી

—————————————-

મેં એક બિલાડી પાળી છે
તે રંગે બહુ રુપાળી છે
તે હળવે હળવે ચાલે છે
ને અંધારામાં ભાળે છે
તે દૂધ ખાય, દહીં ખાય
ઘી તો ચપ ચપ ચાટી જાય
તે ઉંદરને ઝટપટ ઝાલે
પણ કૂતરાથી બીતી ચાલે
તેના ડીલ પર ડાઘ છે
તે મારા ઘરનો વાઘ છે

—————————————-

એક બિલાડી જાડી
તેણે પહેરી સાડી
સાડી પહેરી ફરવા ગઈ
તળાવમાં તે તરવા ગઈ
તળાવમાં તો મગર
બિલ્લીને આવ્યા ચક્કર
સાડીનો છેડો છૂટી ગયો
મગરના મોઢામાં આવી ગયો
મગર બિલ્લીને ખાઈ ગયો

– from mavjibhai.com

This entry was posted on Monday, June 30th, 2008 at 2:35 am and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

17 Responses to “વિસરાઇ ગયેલા બાળગીતો”

 1. anita Says:

  mavjibhai tamara balgeeto mane khubj gmya chhe.ajkal ava balgeeto ane jodakna kya vanchva male chhe ?

 2. anita Says:

  tamara a balgeeto vanchi ne mane mara balpan na divaso yad avi gaya.

 3. Harsukh Thanki Says:

  ખરેખર બાળપણ યાદ આવી ગયું.

 4. Usha Patel Says:

  mavjibhai hnu tamara baal reeto maara baba ne roj gavdaavu chhu.really very lovely songs.

 5. rajesh Says:

  mavjibhai bachpan ni yaad aavi gai Khub saras

 6. Ravi Says:

  Fantastic ….awesome….really reminds me of my childhood.

 7. Ami Says:

  good work! keep up!

 8. rani Says:

  I am so happy to see these poems after so many years. I am 40yrs now and when i was desparately looking for these peom for my daughter.
  Thanks for these poem..

  There are still more if anyone finds it please mail me the link.

  Rani

 9. BABUPATEL Says:

  Aa Balgito bhuiata jata GURJRI Varsa Pratik 6e. Khubaj MAZA avi

 10. rajesh Says:

  good work! keep up!
  Aa Balgito bhuiata jata GURJRI

 11. Monika Choksi Says:

  very good. I like it very much & I will teach my kid also.

 12. dr.birenjoshi Says:

  i sing all this poem in my child hood ,………. what a golden perioder that ve lost ????? ,

 13. janki tank Says:

  i am work as suprintendent in childrenhome call balgokulam at vadodara.i want coolection of balgeet like,
  1.ame nana nanabal bhale…….
  2.pappa ke chhe enjinear ne mmammy ke chhe doctor……

 14. nikee Says:

  great,tame khub j saras kaam karyu 6..aa balgito.. je atyaar na baalko na nasib ma j nathi te ahi muki ne…thanks

 15. HETAL PANDYA Says:

  khere kher meja aavi gai…
  bechpan yaad aavi geyuo….
  thanx keheva mangu chu ke aa baadgeeto mukva mate…

 16. Bela kothari Says:

  Mydaughter married to a Bengali.I would like to sing gujarati songs to their kids.

 17. Bela kothari Says:

  excellent

Leave a Reply