તું સપનામાં પણ late કરે છે

એક છોકરો સૂતો સૂતો તારા માટે cash title loans wait કરે છે
એવી કેવી મોંઘેરી તું સપનામાં પણ late કરે છે

આગળ પાછળ તારી એ
bad credit 5000 dollar loan આખો દી ફરતો રાઉન્ડ રે…
એના આખા જીવનનું તું
લાગે છે કમ્પાઉન્ડ રે…

ક્યારેક bad credit payday loan lenders only આવી ખોલે છે તું…
કાચી ઊંઘે એક છોકરો રોમરોમનો gate કરે છે

ધીમે ધીમે પડશે સમજણ
loan for bad credit not payday loan કેવી છે આ થીમ
ધોધમાર તો પછી વરસવું
પહેલા તો રીમઝીમ…

તારા માટે તડપે છે એ…
payday loans in las vegas nevada નાહકનો એને તું who is that કરે છે
એવી કેવી મોંઘેરી તું…

– અંકિત ત્રિવેદી

This entry was posted on Friday, June 27th, 2008 at 5:10 pm and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “તું સપનામાં પણ late કરે છે”

 1. "માનવ" Says:

  saras

 2. parth Says:

  dear ankit bhai
  i m a huge fan of urs since i attended all kavyotsav in sardar school .

  warm regards

  parth

Leave a Reply