ખ્વાઇશ

આંખો ને સ્વપન માં ખોવાવા દો

પલકો ને ‘પલ’ માં ભીંજાવા દો,

યાદો ને સ્મૃતિપટ માં ઝળહળવા દો,

રાતો ને રોશની માં રમવા દો,

‘અનેરી’ ખ્વાઇશ ને જાગવા દો,

દીપક ને તિમિર માં પ્રકાશવા દો,

કિરણ ને તૃણ માં સમાવા દો,

– અંકિતા છાંયા(અનેરી)

This entry was posted on Friday, January 30th, 2015 at 8:09 am and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

6 Responses to “ખ્વાઇશ”

 1. pari patel Says:

  NICE POEM…..

 2. Nitin Thakor Says:

  Awesome ………..

 3. haizel pinakn Says:

  very nice, full of emotions and well-written..

 4. Bharat Gadhia Says:

  Beautiful poem.

 5. Bharat Gadhia Says:

  A nice poem. Keep it up.

 6. R S DASA Says:

  HUKAM NU PANU AAVE HATHMA
  TYARE MANAS DIWANO THAY 6E,
  18 AAKHO 6 MARE ANE BIJA ANE
  AANDHDA DEKHAY 6. HUKAM NU PANU…..

  SIRASTO 6 AA DUNIYANO AHI
  RAVAN JEVANI PAN VALE THAY 6.

  HUKAMNU PANU AAVE HATHMA TYARE ,,,,,,,,,,

Leave a Reply