પલકાર

ઝબકતી આંખો નો પલકાર છે તું,
ચળકતી સવારની ઝાકળ છે તું,
મારા દિલ ની ધડકન છે તું,
મારા સ્વપ્નો નો રાજા છે તું,
હકીકત માં તો ના મળ્યો સહારો તારો,
મારી સ્વપ્ના ની દુનિયા છે તું.
હારી ને પણ જીતી છું જિંદગી ને,
સદાય સાથે રહે એ પ્રેમ છે તું.
મારા શ્વાસ ની સુગંધ છે તું,
મારા હોઠો નું સ્મિત છે તું,
મારી આંખો ની ચમક છે તું
‘અનેરી’ એક આશ છે તું.

– અંકિતા છાંયા’અનેરી’

This entry was posted on Saturday, January 3rd, 2015 at 1:56 pm and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “પલકાર”

  1. Abhishek Says:

    So Nice poo-am

  2. uday Says:

    Ankita ji,

    Just Beautiful and so picturesque..

Leave a Reply