કલ્પના

કોઈ કવિ ની કલ્પના નથી,
કોઈક ની આરઝૂ છું હું.
કોઈ બાગ નું ફૂલ નથી ,
બસ એક પતંગિયું છું હું.
કોઈ મહેકતી સુવાસ નથી,
એક ઠંડી હવા નો એહસાસ છું હું.
કોઈ કવિ ની કવિતા નથી,
કોઈક ની જિંદગી છું હું.
કોઈ નિષ્ફળ ની હર નથી,
કોઈક ની મેળવેલી જીત છું હું.
કોઈ જીવંત વ્યક્તિ નથી,
બસ એક ‘અનેરી’ આશ છું હું.
– અંકિતા છાંયા (અનેરી)

This entry was posted on Thursday, December 11th, 2014 at 1:06 pm and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “કલ્પના”

  1. jigar patel Says:

    vah….vahhh……..

  2. haizel pinakn Says:

    brother Ankit, your all poems are praiseworthy. you are future famous poet in gujarati sahaitya.

Leave a Reply