આરઝૂ

રણ મળે ત્યાં ઝરણ કરી દઈએ,
એમ ઊજળું મરણ કરી દઈએ !

હોય ત્રીજું ના આપણી વચ્ચે,
રોજ એવું સ્મરણ કરી દઈએ.

જાણવું શક્ય છે તમસને પણ,
રાતભર જાગરણ કરી દઈએ.

દશ્યમાં આવને બતાવી દે,
તે મુજબ અનુકરણ કરી દઈએ.

બંધ હો મન પ્રદેશની સરહદ,
ના, અમે અતિક્રમણ કરી દઈએ.

જિંદગી ગોઠવાય ના સમુચિત,
તો રમણ ને ભમણ કરી દઈએ !

યાદનું વૃક્ષ ફાલતું અંદર,
છમ્મલીલું પરણ કરી દઈએ.

સાદ કર આપણા, પરાયાને,
બાદ વર્ગીકરણ કરી દઈએ !

– આબિદ ભટ્ટ

This entry was posted on Monday, September 19th, 2011 at 1:42 pm and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

6 Responses to “આરઝૂ”

 1. franklin Says:

  this is an awesom lyrics .very heart touching and very clouse to my heart

 2. maganbhai patel Says:

  this kavita is awesom.i am realy impressed.

 3. narendra soni Says:

  The poet longs to live lovely and beautifully. Let’s know one another and live harmoniously.

 4. narendra soni Says:

  The poet wnts to live lovely and beautifully. Let’s all live harmoniously.

 5. mohanbhai Says:

  rann maany hu lilu chham bani jaish
  mrigjali ne nathi ne hu medh bani jaish

  chhe vaat sabdo ni zaal gunthvi game aevi
  shabdatit hu dil maa ahesasas bani jaish

  malish mane kya too maru thekanu aahi nahi
  vatan pamva maru sarhado ni aarpar jaish

  vakhat to vaheti nadi chhe sansaar maa dost
  mane malyo je ahesas tema mali jaish..

 6. nikhil Says:

  wah

Leave a Reply