ૠજુતા

રાત દીન ધખુ છું,
તેથી કવીતા લખું છું…

ત્રાસ જીવનના સહુ છું,
અને પ્રાસ નવા રચું છું…

ઊંડી ખાઇ મા પડુ છું,
ઊડાણપુર્વક લખું છું…

અડ્ધુ પેટ જમું છું,
સર્જન ભરપેટ કરું છું…

અંધારા આંખે ભરું છું,
કલ્પના રંગીન કરું છું…

ચૌધાર આશું રડું છું,
ભીનાશ એમા ભરું છું…

પૈસા બે-ચાર રળુ છું,
શબ્દ્થી લીલા લહેર કરું છું…

ખૂબ અન્યાય સહું છું,
પણ ન્યાય વિષયને કરું છું…

– “શબ્દ્શ્યામ” આશિષ ઠાકર ક્રુત (shabdshyam@yahoo.com)

This entry was posted on Thursday, August 4th, 2011 at 6:18 am and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

15 Responses to “ૠજુતા”

 1. pareshgiri Goswami Says:

  આશિષભાઇ..
  ખુબ જ સરસ મજા આવી

 2. gaurav rajyaguru Says:

  Dear sir your all creatins are really very good.

 3. MAYUR Says:

  khubj sundar rajuaat chhe

 4. hiren Says:

  nice

 5. Subhash Says:

  Kavita herart ne touch Karijay 6e..Very true

 6. prathesh Says:

  Very Nice Thought!!!!!!!!

 7. jagdish Says:

  ashish,
  i must congratulate to u
  for creating very nice PRAS.
  GOD BLESS U BUDDY.
  JAGDISH
  PARSIPPANY;NEW JERSEY
  U S A

 8. SHABDSHYAM-Ashish Thakar Says:

  Jagdishji,

  I sincerely thank you for your kind words of appreciation.

  Striving to bring up the best of my gujarati kavitas,

  Wishing You and Your Family a Very Happy New Year.

  Best Regards,
  SHABDSHYAM-Ashish Thakar

 9. sagar kansagra lalpur Says:

  aanubhav no visay nthi aanubhutino visaya che.swastik mo;9979399162

 10. BHIMA SISODIYA (uk) Says:

  ashishbhai so keepit up

 11. jayesh kelar Says:

  shabdo ni rujuta , shabdo ni takat

 12. Jayesh lathiya Says:

  Very touchy man god bless u..

 13. Shabdshyam Says:

  Thank you Sagarbhai, Bhimabhai, Jayesh Kelarbhai and Jayesh Lathiya ji. Thank you all.

  Regards,
  SHABDSHYAM.

 14. Bhaktesh Says:

  I am just a beginner in this field.
  And you are the good inspiration for me….
  Thanks…

 15. narendra priyjan Says:

  aapni hrujuta bahu gami .

Leave a Reply