અલકમલક

કહેવાનું તો ઘણું હતું,
પણ કહી ના શક્યા કંઇ જ.

મનના અરમાન મનમાં જ રહ્યાં,
કરી ન શક્યાં કંઇ જ.

જોયું, જાણ્યું ને પીછાણ્યું,
એ વાતને હવે જવા દો,

કોઇ અલકમલકની વાતો.
આપણામાં મહેકવા દો,

દુનિયાની વાતો દુનિયામાં રહે
એ જ વધુ સારું છે,

આપણી વચ્ચે સારું છે,
આપણી વચ્ચે પ્રીત રહે,
એથી વિશેષ શું મારું છે?

રાત-દિવસ તમારી રહી,
સાંજ અમારી રહેવા દો,

બસ! રજા લઉં છું અહીં,
યાદ અમારી રહેવા દો,

-વિભા લેલે

This entry was posted on Tuesday, May 10th, 2011 at 11:13 am and is filed under કવિતા, ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

6 Responses to “અલકમલક”

 1. nilay Says:

  boghas poems che yaar.

 2. nilay Says:

  saras che

 3. Dev Says:

  I Like It…….

 4. Amit Says:

  Nice yearrrr

 5. VIJAYKUMAR B.SHAH Says:

  ખુબજ અનુપમ સર્જન છે આપનું.વાસ્તવિક્તા થી નીતરતું કાવ્ય છે. આપ ધન્યવાદ ને પાત્ર છો.

  ebay, pandora

  ebay, pandora

 6. Angel Patel Says:

  wah wah………..
  dil ni vat 6 aa….

Leave a Reply