ગુજરાતી કોમેડી વીડિઓ…

This entry was posted on Monday, June 16th, 2008 at 10:18 am and is filed under General, ગુજરાતી વીડિઓ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

4 Responses to “ગુજરાતી કોમેડી વીડિઓ…”

 1. Bhimabhai Nandaniya Says:

  vah..

 2. Radhesh Says:

  gujarati kavita

 3. s.k.shah. Says:

  JAY JAY GARVI GUJARATI MANE MARI MATRU BHASHA PER GARV CHE

 4. Suresh Patel Says:

  Hi….

Leave a Reply