ગુજરાતી ગઝલો નો વીડીઓ સંગ્રહ

  પ્રસ્તુત છે મનહર ઉધાસ ની ગુજરાતી ગઝલો નો વીડીઓ સંગ્રહ…

  1. નયન ને બંદ રાખીને મે જ્યારે તમને જોયા છે…

  [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=DPrxQNhAH4Q]
  2. શાંત ઝરૂખે…

  [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=UR-67etMlro]
  3. જુઓ લિલા કોલેજ મા….

  [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=rRD17zkXrvw]
  4. બચપન….
  [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=b58pBss3CHg]
  5. કંકોત્રિ…
  [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=12Vo0DTqkpo]

 • cash loan city
 • us fast cash loan
 • online payday loans with no credit check
 • direct lenders for personal loans
 • government employees loans

This entry was posted on Thursday, June 12th, 2008 at 10:26 am and is filed under General, ગુજરાતી વીડિઓ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

3 Responses to “ગુજરાતી ગઝલો નો વીડીઓ સંગ્રહ”

 1. Dhimant shah Says:

  Great collection

 2. Narendra Pancholi Says:

  i need comleat collection of him ,help me

 3. mahesh limbasiya Says:

  hello

Leave a Reply