નયનકક્ષમાં

વિચારો ન શોધો ન બોલો કશું
સતત મૌન રાખો loans website શયનકક્ષમાં,
હૃદયના અધૂરા બધા ભાવની
થશે પૂર્તતા અધ્યયનકક્ષમાં.

ઘૂંટાશો, દબાશો, personal loan cosigner કણસતાં થશો,
થશે મૂંઝવણ, હૂંફ પણ પામશો;
મળાશે સહજ ભીતરી instant approval loans for bad credit ભેજને,
સજળ કોઈના બે નયનકક્ષમાં !

ન ઈચ્છા ઉપર cash advance car title loans કોઈ કાબૂ રહ્યો,
રહી તો રહી એક પરતંત્રતા;
ન પામી શકું છું koster cash loans ન ત્યાગી શકું,
ઊભો છું નિરંતર ચયનકક્ષમાં.

દિશાઓ બની છે california online payday loans દીવાલો અહીં,
નથી પાંખમાં આસમાનો હવે;
દિશાશૂન્ય આંખો આ sure advance payday loan પટકાય છે,
તમસથી ભર્યા ઉડ્ડયનકક્ષમાં.

– સ્નેહલ જોષી

This entry was posted on Tuesday, November 23rd, 2010 at 2:42 pm and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply