હતું

આમ તો નખ જેટલું ના કોઈ પણ સગપણ હતું.
તે છતાં આ bad credit loan approval જગ વિષે કોનું મને વળગણ હતું ?

નામ એનું બોલતાં મોઢું ભરાતું સ્વાદથી,
એક નાના શબ્દમાં પણ કેટલું ગળપણ હતું !

જાય છે કાચી ક્ષણો પીઠે ઊંચકતી બોજને,
cost loan low payday એમને ચોગાન વચ્ચે શોધતું બચપણ હતું;

રેત, ડમરી, ઝાંઝવાં રણમાં પછી ભેગાં થયાં,
ને ઘડ્યું ષડયંત્ર જેમાં સૂર્યનું વડપણ હતું;

હું થીજેલી યાદ જેવી ભીંતની બારી બન્યો,
ખૂલવું ને બંધ થાવું personal loan to consolidate bills એટલું સમરણ હતું;

નિષ્પલક તાક્યા કરે છે પંથને આંખો હવે,
શુષ્કતાની પ્રક્રિયામાં એ પ્રથમ પગરણ હતું.

– હરિશ્ચન્દ્ર જોશી

This entry was posted on Wednesday, November 10th, 2010 at 12:58 pm and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “હતું”

  1. shashvat Says:

    shayar tame to thoda ma ghanu kahi didhu

  2. jrp Says:

    નામ એનું બોલતાં મોઢું ભરાતું સ્વાદથી,
    એક નાના શબ્દમાં પણ કેટલું ગળપણ હતું !

Leave a Reply