અમદાવાદ ના સેવા કાફે – ની મુલાકાત

અમદાવાદ ના સેવા કાફે – ની મુલાકાત

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=b0V1XVzD7ik]

This entry was posted on Thursday, June 5th, 2008 at 4:49 am and is filed under General, ગુજરાતી વીડિઓ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

No Responses to “અમદાવાદ ના સેવા કાફે – ની મુલાકાત”

  1. Harsukh Thanki Says:

    સેવા કાફેનો સુંદર વિડિયો છે. સેવા કાફે વિષે અગાઉ કોલકાતાથી પ્રગટ થતા “કલકતા હલચલ”માં લેખ લખ્યો હતો. રીડ ગુજરાતી ડોટ કોમે પણ તે પ્રગટ કર્યો હતો. કોઇને તે વાંચવામાં રસ પડે તે માટે તેની લિન્ક આ રહી. http://www.readgujarati.com/sahitya/?p=1145

Leave a Reply