જીન્દગી શતરંજની જેમ રમી રહ્યો છું હું

જીન્દગી શતરંજની જેમ રમી રહ્યો છું હું,
ક્યારેક પ્યાદું તો ક્યારેક નૃપ directory of personal loan lenders થયો છું હું.

આડી, અવળી, ટેઢી ચાલને નાથી emergency installment loans છે પરંતુ
દુશ્મનની એક સીધી ચાલથી મૂંઝાયો છું હું.

જેટલા impact cash loan વાર દુશ્મનના નથી મુજ શરીરે
વધુ તેથી મુજના સોગઠાંથી ઘવાયો છું short term lons હું.

વિચારેલી ચાલથી જીત થાય, જરૂરી નથી, પણ
ક્યારેક paycheck loan અવિચારી ચાલથી બાજી જીત્યો છું હું.

બાજી બદલતી હોય છે રાજાની get quick loan એક ચાલ બસ
એ ચાલની શોધમાં આખી bad credit personal installment loans military જીન્દગી ભટક્યો છું હું.

– ડૉ. રશ્મિકાંત શાહ

This entry was posted on Friday, September 10th, 2010 at 8:32 am and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

3 Responses to “જીન્દગી શતરંજની જેમ રમી રહ્યો છું હું”

 1. Mehul Jani Says:

  I LIKE THIS ONE DR SAHEB

  MEHUL JANI….
  +44 7800649570 UK

 2. shivang Says:

  જેટલા વાર દુશ્મનના નથી મુજ શરીરે
  વધુ તેથી મુજના સોગઠાંથી ઘવાયો છું હું….

  satya ne shabdo api didha doctor tame.

 3. Dev Says:

  Vah shu lakhyu che maja avi gai…..

Leave a Reply