લે!

This entry was posted on Saturday, June 12th, 2010 at 5:23 am and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

8 Responses to “લે!”

 1. Chinmay Joshi Says:

  just amazing..super creation..

 2. DR.ANIL CHUHAN Says:

  SUPERB.BUT IN LAST LINE…THERE SHOULD BE CHANGE…………..KHUD INSTEAD OF KHUDA AND KHUDA INSTEAD OF KHUD .

 3. Paresh Bhatt Says:

  Vow Gurudutt you rock.
  ‘Have bane to aa vakhan sambhal le!’

 4. Dimpal patel Says:

  suteli lagani one jagade mans game etlo aagd jay enathi butkad bulato nathi kavita vachi m thyi gayu hu butkad na pachi saru

 5. Uday Shah Says:

  Tika , to Pan Mithi,
  khubhi ahia j dithi,
  Takoro bas Teji ne
  Sanpan ma samji Le

 6. Vijay Says:

  ખુબ જ નાની કવીતા મા ખુબ બધુ છે.

 7. Jitendra Narayanbhai Barot Says:

  very nice kavita….keep it up.

 8. harshi Says:

  ખુબ જ સરસ

Leave a Reply