હાથને ચીરો તો ગંગા નીકળે

હાથને ચીરો તો ગંગા cash loans for people with bad credit નીકળે
છેવટે એ વાત અફવા નીકળે

બૉમ્બની માફક પડે કાયમ સવાર
એ જ કચ્ચરઘાણ ઘટના નીકળે

કોઇ સપનું છીછરું વાગ્યું હતું
fixed rate personal loan ને જનોઇવઢ સબાકા નીકળે

સ્તબ્ધ આંખોની કરો ખુલ્લી તપાસ,
ભોંયરાઓ એના ક્યાં ક્યાં નીકળે ?

એ શું ક્બ્રસ્તાનનું ષડયંત્ર છે ?
મુઠ્ઠીઓ ખૂલે easy business loans ને મડદાં નીકળે

દાબડીમાં એક માણસ બંધ હોય
ઢાંકણું ખોલો તો લાવા નીકળે

વક્ષની ખંડેર ભૂમિ ખોદતાં
કોઇ અશ્મીભૂત શ્રધ્ધા legit online loans for bad credit નીકળે

માર્ગમાં આવે છે મૃત્યુની પરબ
જ્યાં થઇ હરએક રસ્તા નીકળે

‘ર’ નિરંતર મેશ-માં સબડે અને
સુર્ય પણ નીકળે તો કાળા નીકળે.

– રમેશ પારેખ

This entry was posted on Saturday, April 3rd, 2010 at 8:41 am and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

5 Responses to “હાથને ચીરો તો ગંગા નીકળે”

 1. chirag Says:

  life is game and we are remote control of that game i think so.

 2. Pratik Says:

  @chirag .. I think We are not Remote control but we are just “battery cell”. Game will continue by your power , you finished, god will replace with new one…

 3. Barot Says:

  Very good poem and enjoyed a lot.

 4. B J PATHAK Says:

  Parekh Sir,

  What a nice poem,

  khub j sundar kavita chhe- thanks

 5. DIVYA KANSARA Says:

  LIFE IS A STAGE AND WE ARE PUPPETS IN GODS HENDS.

Leave a Reply