સૌભાગ્યવતી યાદ

  તારી સાથે
  ગાળેલી
  રમ્ય રાત્રિની
  સૌભાગ્યવતી યાદ
  ફરી થનારા પ્રગાઠ મિલન સાથે
  સંવનન કરતી હતી
  ત્યાં જ
  કાયમી વિરહના
  અચાનક ઊમટેલા
  વંટોળિયાના
  એક જ સુસવાટે
  ઉથલાવી
  તોડીફોડી નાંખી
  કંકુની શીશી…

  હવે ઢોળાયેલા કંકુને
  વાગે છે
  નર્યા કાચ…

  -પન્ના નાયક

 • pay day loans in cincinnati ohio
 • payday loans in georgia no credit check
 • cash advance bakersfield

This entry was posted on Wednesday, February 24th, 2010 at 5:56 am and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “સૌભાગ્યવતી યાદ”

Leave a Reply