ભીંતને લીધે જ આ પાડોશી જેવું હોય છે

  ભીંતને લીધે જ આ પાડોશી જેવું હોય છે,
  એક સમજૂતીસભર ખામોશી જેવું હોય છે.

  તન જિવાડી રાખતા એક જોશી જેવું હોય છે,
  મન કોઈ મરવા પડેલી ડોશી જેવું હોય છે.

  એ મને મૂકીને ફરવા પણ જઈ શકતો નથી,
  મારા પડછાયાને પણ નામોશી જેવું હોય છે.

  – મુકુલ ચોકસી

 • cash advance bankruptcy
 • payday direct lenders online
 • quick way to get cash
 • money cash loans
 • installment loans bad credit

This entry was posted on Wednesday, February 10th, 2010 at 2:06 pm and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “ભીંતને લીધે જ આ પાડોશી જેવું હોય છે”

 1. બાબુ પટેલ (જડિયા.ધાનેરા) Says:

  આની ક્સોટી કરવી પણ શીશી જેવી હોય છે,
  તેની કોમેન્ટ પણ કરવી મનમની હોય છે,

  બહુ સરસ…..

Leave a Reply