વાસી આમંત્રણ

  પરમકૃપાળુ પવનદેવની ઇષ્ટ કૃપાથી

  શ્રીમિત સળીબેન અને શ્રી કાગળલાલના સુપુત્ર
  ચરંજીવી પતંગના શુભલગ્ન

  શ્રીમિત ફીરકીબેન અને શ્રી માંજાલાલની સુપુત્રી
  અખંડ્સૌભાગ્યવતી ચિરંજીવી દોરી સાથે

  તા. 14 જાન્યુઆરી 2010 ના રોજ નિર્ધાર્યા છે.

  તો, આ શુભ ખેંચણીયા પ્રસંગે ઊડણીયા દંપિતનો આનંદ લેવા
  લૂંટણીયાઓ સિહત પધારી ઘોંઘાટમાં વ્રુદ્ધિ કરશોજી….

  વિશેષ નોંધ – ગુંદરપટ્ટી પ્રથા બંધ છે……

 • 7 day payday loans
 • loans not based on credit
 • online payday loans in kentucky

This entry was posted on Thursday, January 21st, 2010 at 7:27 pm and is filed under હસાવિ દે એવિ લાઈનો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

8 Responses to “વાસી આમંત્રણ”

 1. keyu Says:

  wha wha su aamtran 6e

 2. Ajay Patel Says:

  વાહ શું આમંત્રણ છે……………….

 3. BHIMA SISODIYA Says:

  ghanui saru amdawad lago cho: i love it man

 4. Rajnikant Patel Says:

  Its really very nice..

 5. hitesh Says:

  sunder

 6. nitin Says:

  Khub saras vichar karine lakhyu chhe, Abhinandan…!!!

 7. NIKET SATAPARA Says:

  Really ….Excellent !…..

 8. MILAN TRIVEDI Says:

  very nice

Leave a Reply