કવિતાઓ

This entry was posted on Wednesday, November 11th, 2009 at 6:20 am and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

12 Responses to “કવિતાઓ”

 1. rita parmar Says:

  khoob khoob aabhar tamne ,

  aama j vyatha kahi chhe, kharekhar eni katha pan khoob rangeen hase. khoob sunder kavita chhe chandres ji.

 2. Chandresh Patel Says:

  Thank you! Ritaben,
  You are right – Katha khoob rangeen chhe! In last Navratri during garba, one newly married couple identified us as a newly married couple. When I replied them – “We have just celebrated our 15 wedding anneversary” and as a proof, I introduced my two kids! Well, to keep katha rangeen, I keep painting my heart all the time by understanding nature’s wonder! I believe, – “Person who search for romance/happiness outside of his/her dish, die hurted and hungry”. Better to search for happiness in what we have.

  By the way, first two Kavita are from my real life issue. And 3rd one generate question in my wife’s mind-“which ‘Hagli’ you are missing??!!”:)
  Thanks agian!

 3. Kishor Says:

  Chandreshji,

  very good expression of your feelings in poetic form.

  @Ritaben, everyone has feelings and heart too, and one can express one’s feelings only if one tries to hold the pen and paper to move on.

  Poetry is just expression of your feelings shown through the words.

  But that expressions ARE THE Poet’s.
  If reader gets good vibe, it means both reader’s mind and words of poetry have some tuning…
  But patience is needed to know this , feel this, express this..

  Thank you….

 4. Gujaratikavita Says:

  Gujaratikavita…

  […] something about gujaratikavita[…]…

 5. Rathod Hasmukh K. Says:

  Mr.Chandreshbhai, Kharekhar tamari kavita haday sparshi chhe.

 6. Rathod Hasmukh K. Says:

  Mr.Chandreshbhai, tamari kavita ma mane vastvikta dekhay 6e.

 7. Girish Sevak,kadana (gujarat) Says:

  Bahuj saras Thanks a lot.
  My green gujarat

 8. Pansy Catherine Says:

  my partner and i play football AND basketball(#(:

 9. poonam valera Says:

  ઝારી સ્નેહની લઈને ફર્યા કરું
  અમીરસ પાવા તુજને ઝર્યા કરુ
  સંગાથે હોય તું તો આવકારું ઉરથી
  નહીતર હ જ ઉગુ ને હું જ ખર્યા કરુ
  સમયની ઓટ ક્યારેક સ્પર્શી જાય તો
  અંતરના કંપનથી ખુદ ડર્યા કરું
  ફરી યાદ આવે જ્યારે સમર્પણની
  ને આપમેળે જ હું ઠર્યા કરું
  અવિરત અર્પવા પ્રેમ તુજને
  અંજલિઓ સ્નેહ તની ભર્યા કરું
  ઝારી સ્નેહની લઈને પૂનમ ફર્યા કરું
  અમીરસ પાવા તુજને ઝર્યા કરું

 10. dattu Says:

  good

 11. Mali Says:

  I’m looking for a mitho tahuko in gujarati but not gujarati text for my kankotri can someone please help me. I want something cute, sweet, and funny. Thank you.

 12. Mali Says:

  I forgot to mention it will be from children under 5 years olds’ view.

Leave a Reply