Archive for November, 2010

તો ખરા

Posted on November 29th, 2010 by admin  |  No Comments »

માણસોને ઓળખી લો તો ખરા, નાડ તેની credit personal loan પારખી લો તો ખરા. નેહ કેવો છે ભલા ઓ આદમી, હાટ માંડીને લખી લો તો emergency payday loans no credit check ખરા. પ્રસંગો ભીના તે પાછા વળાવી, આજ તેને જ હરખી લો તો ખરા. જો પથ્થરોનું payday advance by phone નગર તો પ્રેમ ક્યાં ? […]

બદલી જો દિશા….

Posted on November 23rd, 2010 by admin  |  2 Comments »

આ જગત સાચું તને સમજાય, બદલી જો દિશા, બ્હાર-ભીતર online payday loans missouri દુઃખ નહીં પડઘાય, બદલી જો દિશા. એ જ બીબાંઢાળ જીવતર ક્યાં લગી જીવ્યા કરીશ short term small loans ? કૈં નવું ત્હારા વડે સર્જાય, બદલી જો દિશા. નીકળાશે બ્હાર, અમથો ડર નહીં, money tree loan ઘાંઘો ન થા, બ્હાર જાવા દ્વાર નહિ […]

ગઝલ

Posted on November 23rd, 2010 by admin  |  2 Comments »

તારા રૂમાલે નક્કી ફરકવાનું હોય છે મારે ય પછી online loan lenders direct સ્હેજ મલકવાનું હોય છે. ભૂલા પડી જવાનું નથી કોઈ કારણે મારે તો તારા ફળિયે રખડવાનું હોય microloans છે. શેરીની ધૂળમાં જ હું સંતાઈ જાઉં છું. ઘરમાંથી તારે જ્યારે નીકળવાનું હોય છે. પડછાયાને કશું જ નથી ez money payday loan હોતું કામ, દોસ્ત […]

રાખે છે મને

Posted on November 23rd, 2010 by admin  |  1 Comment »

પ્રેમમાં બોળીને રાખે છે મને રંગમાં રોળીને રાખે best cash loan છે મને રોગ કોઈ ક્યાંથી ફરકે અંગમાં ઔષધો ચોળીને રાખે છે મને શક્ય ક્યાં છે ક્યાંય ખોવાઈ જવું રાતભર ખોળીને રાખે છે fast cash of america મને ! પળમાં પર્વત ઓળંગાવી દે છે એ કાંધ લઈ ડોળી ને રાખે છે મને ! રોમ રોમેથી […]

નયનકક્ષમાં

Posted on November 23rd, 2010 by admin  |  No Comments »

વિચારો ન શોધો ન બોલો કશું સતત મૌન રાખો loans website શયનકક્ષમાં, હૃદયના અધૂરા બધા ભાવની થશે પૂર્તતા અધ્યયનકક્ષમાં. ઘૂંટાશો, દબાશો, personal loan cosigner કણસતાં થશો, થશે મૂંઝવણ, હૂંફ પણ પામશો; મળાશે સહજ ભીતરી instant approval loans for bad credit ભેજને, સજળ કોઈના બે નયનકક્ષમાં ! ન ઈચ્છા ઉપર cash advance car title loans કોઈ […]

રણ-હ્રદય

Posted on November 19th, 2010 by gujaratikavita  |  2 Comments »

હ્રદય મારુ સુકુ ભઠ્ઠ રણ ગરમ real cash loans for bad credit ઉશ્વાસ જાણે જીવતા મરણ તરસ્યા ગળામાં ઝાંઝવાનાં જળ ઉંડી આંખોમાં સુકી short term loans for bad credit same day રેતીનું કાજળ પ્રેમજળ વિના ઉગતા કાંટાળા થોર ક્રોધતાપથી loan interest rates ઉઠતો ધુમાડો ધનધોર ગાંડા બાવળમાં ખીલતા ઇર્ષાનાં ફુલો કલ્પનાની આગ get cash now […]

ઈશારે એ નચાવે છે…

Posted on November 10th, 2010 by admin  |  3 Comments »

નથી ઘરમાં ચલણ કોઈનું, payday services મિસિસ ઘરની ગવર્નર છે, ઈશારે એ નચાવે છે, પતિ જાણે કે બંદર છે. ન લોટો છે, ન થાળી છે, બગલમાં એક બિસ્તર છે, ભરોસો રાખવો ક્યાંથી કે ફરતારામ મિસ્ટર છે. get personal loan લપેડા પાઉડરના છે, ઠઠારો પણ પરી જેવો, હકીકતમાં મને દેખાય છે કે એ છછુંદર છે. હું […]

સમજી ગયાં હશે

Posted on November 10th, 2010 by admin  |  3 Comments »

થોડે સુધી loans online fast approval જઈને અટકી ગયાં હશે, મારો વિચાર નક્કી સમજી ગયાં હશે ! સપનામાં કંકુવરણી કંકોતરી પઢું, મનમાં ને મનમાં એ પણ પરણી ગયાં હશે. નહિતર personal loans unsecured bad credit ન હોય આવો માહોલ રણ મહીં, હરણાંઓ નક્કી મૃગજળને પી ગયાં હશે એકાન્તમાં એ રડતાં જોવા મળી શકે, મહેફિલ ખુમારીથી […]

હતું

Posted on November 10th, 2010 by admin  |  2 Comments »

આમ તો નખ જેટલું ના કોઈ પણ સગપણ હતું. તે છતાં આ bad credit loan approval જગ વિષે કોનું મને વળગણ હતું ? નામ એનું બોલતાં મોઢું ભરાતું સ્વાદથી, એક નાના શબ્દમાં પણ કેટલું ગળપણ હતું ! જાય છે કાચી ક્ષણો પીઠે ઊંચકતી બોજને, cost loan low payday એમને ચોગાન વચ્ચે શોધતું બચપણ હતું; રેત, […]

સુખના ધણ

Posted on November 10th, 2010 by admin  |  No Comments »

આંખોમાં આંસુ ખૂટ્યા છે, કોણે legit online loans આ ફૂલો ચૂંટ્યા છે ? થાય ન સંપર્ક કોઈ રીતે, સંબંધોના પુલ તૂટ્યા છે. short term loans for poor credit હાથોમાં કંઈ હાથ હતા પણ, એક એક કરતાં સૌ છૂટ્યા છે. આવો fast payday loans મિત્રો સાથે રડીએ, ભાગ અમારા પણ ફૂટ્યા છે. નામ કશું ન કમાયા […]