Archive for October, 2010

તરી તો જુઓ

Posted on October 25th, 2010 by admin  |  No Comments »

ખુરશીદાસો બજારે ફરી તો જુઓ, ખુદના હાથે ખરીદી quick money loans online કરી તો જુઓ. સાગર આ મોંઘવારી તણો ગાજતો, સીધા-ટૂંકા તરાપે તરી low interest payday advance તો જુઓ. ના આપો લાલચો રોજગારી તણી, બેકારીને તમે કરગરી તો જુઓ. north cash payday loan જીવે છે કેમના આ ગરીબો હજી ? વગડે જઈને direct loan lenders […]

અનહદ અપાર સાથે

Posted on October 25th, 2010 by admin  |  No Comments »

તાજાં હવાને ઝોંકે માદક emergency loan bad credit સવાર સાથે પમરી ગયો છું પળમાં એના વિચાર સાથે. એની કૃપા મળે તો જીવી જવાય હરપળ, પોતાની જીત bad credit presonal loans સાથે પોતાની હાર સાથે. આંખો મીંચું કે પ્રગટે બ્રહ્માંડ મારી સન્મુખ, નાતો રહ્યો છે એવો અનહદ અપાર સાથે. આવેગ જ્યાં અહર્નિશ fast personal loans online […]

સૂતા રહ્યા

Posted on October 21st, 2010 by admin  |  1 Comment »

આ બધી ચિંતાઓ રાખી બારણે સૂતા રહ્યા ના જગાડ્યા 24 hour loan service કોઈએ ને આપણે સૂતા રહ્યા આંખમાં આવી અનર્થો એ જ તો સર્જે બધા loans for homeowners with bad credit સ્વપ્ન સૌ રોકી દઈને પાંપણે સૂતા રહ્યા હાથ બાળી કોક અજવાળું કરે, પણ આપણે જાત બાળી small cash loans આખ્ખે આખી તાપણે સૂતા […]

દષ્ટિ કરતું નથી

Posted on October 21st, 2010 by admin  |  No Comments »

શહેરમાં કોઈ સાલું સમજતું નથી, કે જીવન આજનું કાલ મળતું નથી ! આપ check into go તો સાહ્યબીને જ વળગી રહ્યા, આપને કોઈ દિલથી વળગતું નથી ! ના ખપે, ના ખપે, cash america loan એ હૃદય ના ખપે, જે કદી બુદ્ધિ જોડે ઝઘડતું નથી ! તોય દિલ, મોત સુધરી ગયાનું સમજ, bad credit payday loan […]

કઠપૂતળી

Posted on October 21st, 2010 by admin  |  No Comments »

એવાં ભૂલા પડો, કે ખુદ loans online decision પોતાને પણ જડો નહીં જો આવડે તો ચાકડે, માણસ ઘડો, where to get easy money ઘડો નહીં છંદો, રદીફો-કાફિયા, ને શેરિયતની પણ શરત આમાં તમારું personal unsecured loans કામ નહીં, દાઝી જશો, અડો નહીં જો હોય દમ, personal loan borrowing power તો દોરવો, અથવા તો અમને અનુસરો […]

કઠપૂતળી

Posted on October 21st, 2010 by admin  |  No Comments »

ખુલ્લી આંખો, ને અંધાપો રામભરોસે રસ્તો કાપો તરણાની ઓથે બેસીને સૂરજનો best payday loan lenders પડછાયો માપો મારી ચિંતા સૌ છોડી apply bad credit student loan દો મારાં કર્મો, મારાં પાપો બાંધી મુઠ્ઠી જ્યાં best rated payday loan companies મેં ખોલી નીકળ્યો વર્ષોનો ઝુરાપો ભાલ cash loans usa ઉપર જો હોય જગા તો આંસુનો fast […]

કઠપૂતળી

Posted on October 21st, 2010 by admin  |  No Comments »

મારી, ને તમારી, અને હરકોઈની ઈચ્છા emergency payday loans online માણસના થતા જાય છે કંઈ કેટલા હિસ્સા હું આંખ હજી મીંચું ત્યાં સ્મરણોનું ભરતકામ અંધારનું એક પોત, ને ઘટનાઓના બુટ્ટા બે payday loans new orleans મોજાંની વચ્ચેનો સમયગાળો એ જીવન હો રેતના કિલ્લા, કે પછી શબ્દના કિલ્લા અહીં નિત્ય નવો સૂર્ય, નવી ઘોડી, નવો દાવ […]

સમજણના સૂર

Posted on October 21st, 2010 by admin  |  11 Comments »

[1] નિંદા અને ટીકાથી વ્યગ્ર low doc loan ન બનો. જે વૃક્ષ પર મીઠાં ફળ હોય તેને જ વધારે પથ્થર મારવામાં આવે છે. તે જ રીતે નિષ્ફળ કે સામાન્ય માણસની કોઈ ટીકા કરતું નથી. જે કાર્યશીલ છે, સફળ છે તેને જ ટીકાનો સામનો કરવો પડે છે. [2] દુનિયા આખી તમારા ઉપર રોષે ભરાઈ હોય, cash […]

સમજણના સૂર

Posted on October 21st, 2010 by admin  |  6 Comments »

[1] નમ્રતા એ નિર્બળતા નથી, ગરીબી એ દીનતા નથી, માલિકી એ મહત્તા નથી, cheapest personal loan rate સફળતા એ સંપ્રાપ્તિ નથી અને ખાલી થઈ જવું એ ખોટ નથી….. – મકરન્દ દવે [2] જે કશું જ જાણતો નથી અને એ પણ નથી જાણતો કે એ કશું જ જાણતો નથી એ મૂર્ખ છે – છોડો એને ! […]

ક્યાં વંચાય છે ??

Posted on October 21st, 2010 by admin  |  No Comments »

લાગણીઓ અટવાય છે, ચહેરા ક્યાં વંચાય છે !? હિમગિરિના loans online bad credit શિખરે તડકો પણ ઠૂંઠવાય છે ! સાગર loans for emergencies કાંઠે પવન જુઓ, ખુદ પરસેવે ન્હાય છે payday cash advance personal loan ! જાતને જાણે કટકે કટકે ચિંતા કોરી ખાય required personal loan છે. સાવ સરળ જીવનમાં શાથી અઘરું સહુ વરતાય છે […]