Archive for October, 2010

આવે છે

Posted on October 26th, 2010 by gujaratikavita  |  2 Comments »

શ્વાસ માં તમારા સુવાસ money fast ફુલોની આવે છે, તમે આવો ત્યારે પગલે પગલે બહાર cash advance loans bad credit આવે છે, તમારી કઇ હરકત કઇ શરારત ને વખાણું, તમારી દરેક loan central અદા પર મને પ્યાર આવે છે, જી ંદગી ની emergency cash advances સફર માં જોયા છે મે ઘણાં જ ચહેરા, પણ યાદ […]

વોટ તમે જો નહિ કરો તો..

Posted on October 26th, 2010 by gujaratikavita  |  8 Comments »

વોટ તમે જો નહિ કરો તો કેવો અનર્થ થાશે, હાથ-હાથી કમળ તોડશે need money quick બીજો સરદાર ઘેર જાશે… હાથ ટિંપશે ગળુ તમારું,હાથી કચડી જાશે, સમ્રુદ્ધિ અને પ્રગતિના સૌ રસ્તા કોરી ખાશે.. હાથ છે એવો સત્તા લાલચિ ને હાથી એવો જડ payday lender not broker છે, એક વકરાવે ભ્રષ્ટાચારી,બીજો ગુન્ડાઓનો ગઢ છે… હાથ વધારે મોન્ઘવારિ […]

છાતીમાં મારી

Posted on October 25th, 2010 by admin  |  1 Comment »

છાતીમાં મારી સેંકડો ઈચ્છાની get a loan today with bad credit નાવ છે, ને આંખ સામે ખાલી થયેલું તળાવ છે. શબ્દોને taxability of personal loans કોઈ બાનમાં પકડી ગયું કે શું! જાસો મળ્યો પછીનો નગરમાં તનાવ છે. 3000 loan લોહી પૂર્યાની વાત સિફતથી ભૂલી જઈ, સહુ ચિત્ર જોઈ બોલ્યા loan on line ગજબનો ઉઠાવ છે. […]

મળ્યું…

Posted on October 25th, 2010 by admin  |  1 Comment »

સાવ અંગત એક સરનામું payday loans in north carolina મળ્યું, આજ વર્ષો બાદ એ પાનું મળ્યું. મેં લખેલી ડાયરી online approval loans વાંચી ફરી, યાદની ગલીઓમાં ફરવાનું મળ્યું. સોળમા પાને પતંગિયું સળવળ્યું, instant payday loans online direct lenders જીવવા માટે નવું બહાનું મળ્યું. જાણ થઈ low cost loan ના કોઈને, ના આંખને, સ્વપ્ન એ રીતે […]

પ્રારબ્ધને અહીંયાં ગાંઠે કોણ?

Posted on October 25th, 2010 by admin  |  4 Comments »

પ્રારબ્ધને અહીંયાં ગાંઠે કોણ? હું પડકાર ઝીલનારો માણસ online loans for no credit છું હું તેજ ઉછીનું લઉં નહીં હું જાતે બળતું ફાનસ છું. ઝળાહળાનો મોહતાજ નથી મને મારું અજવાળું પૂરતું છે અંધારાના વમળને કાપે payday loans alternatives કમળ તેજતો સ્ફુરતું છે ધુમ્મસમાં મને રસ નથી હું ખુલ્લો અને નિખાલસ છું પ્રારબ્ધને અહીંયાં ગાઠે કોણ? […]

ડર રાખો……………

Posted on October 25th, 2010 by admin  |  No Comments »

લાગણીઓ ને આમ રેઢી કેમ રાખો , થોડો ઠોકર નો તો ડર રાખો . સ્મિત ને આટલું ખુલ્લુ કેમ રાખો , થોડો ચોરાવાનો તો ડર રાખો . નયનને આમ ક્યા ઢાળો , કોક નો ઘાયલ થવાનો તો ડર રાખો. કેશ ને આમ ક્યાં વિખેરો , મેઘ ના શરમાવવાનો તો ડર રાખો. અંગડાઈ ને આમ કયાં […]

પરિચય છે મંદિરમાં દેવોને મારો

Posted on October 25th, 2010 by admin  |  No Comments »

પરિચય છે મંદિરમાં દેવોને મારો, personal loans in arizona અને મસ્જિદોમાં ખુદા ઓળખે છે. નથી મારું વ્યક્તિત્વ છાનું કોઇથી, તમારા પ્રતાપે બધા ઓળખે છે. સુરાને ખબર છે, પિછાણે છે પ્યાલી, અરે ખુદ અતિથિ ઘટા ઓળખે છે ; ન કર ડોળ સાકી, અજાણ્યા થવાનો, મને તારું સૌ મયકદા ઓળખે છે. મે લો’યાં છે પાલવમાં ધરતીનાં આંસુ, […]

એ જીવતાં પણ ક્યાં દુનિયામાં રહે છે?

Posted on October 25th, 2010 by admin  |  No Comments »

અહિં જે તેજ દીવામાં રહે છે, same day payday loans savings account તિમિર એનું ધુમાડામાં રહે છે. મહાલય જેના નકશામાં રહે છે, ઘણા એવા ય રસ્તામાં રહે છે. છે કાંટા આખરે તો માત્ર faxless cash advance કાંટા, ભલેને એ બગીચામાં રહે છે. જગા મળતી નથી જેને ચમનમાં તો એવા ફૂલ વગડામાં રહે છે. ગયાં સંતાઈ […]

હજી પણ એમને ખાના ખરાબી ની ખબર ક્યા છે

Posted on October 25th, 2010 by admin  |  No Comments »

હજી પણ એમને ખાના ખરાબી ની ખબર ક્યા છે, small loans for bad credit હજી પણ અમને પુછી રહ્યા છે કે તારુ ઘર ક્યા છે. મને પણ કોઇ શક પહેલી e payday loan નજર ના પ્રેમ પર ક્યા છે, મગર મારા તરફ એની હવે પહેલા જેવી નજર ક્યા છે. મળી લઈએ હવે bad credit secured […]

તમારું નોખું હું ધ્યાન રાખું

Posted on October 25th, 2010 by admin  |  2 Comments »

તમે બધાથી અલગ છો તેથી તમારું loan without credit checks નોખું હું ધ્યાન રાખું. ગુલાબ લઈને તમે મળો તો મ્હેકની લ્યો દુકાન રાખું. કશુંક આજે કરી જવું usbc personal loans છે, કદાચ કાલે જવાનું થાશે, તમારા ઘરના દિવાને માટે, હવાને આજે હું બાન રાખું. ગયું ક્યાં પંખી મૂકીને loan cash now ટહુકો, હજીય ડાળી ઝુલી […]