Archive for August, 2010

જ્યાં જ્યાં નજર મારી પડે (મુંબઈમાં)

Posted on August 31st, 2010 by gujaratikavita  |  9 Comments »

જ્યાંજ્યાં નજર મારી પડે, ત્યાંત્યાં મચ્છર કરડ્યો છે આપને, ક્યારેક payday loans easy approval ડેંગ્યુ થયો છે તો ક્યારેક મલેરિયા થયો છે આપને. જાણું છું પોંહચી નથી શક્તા સમયસર ક્યાંય શહેરમાં જ્યાંત્યાં ખાડાઓ અને ઠેર ઠેર ટ્રાફિક નડ્યો payday advance no credit check છે આપને. રિક્શા ટેક્સીના બે ચાર રુપિયા માટે જીવ બાળવાનું છોડ ખાદી, […]

વરસાદમાં

Posted on August 31st, 2010 by gujaratikavita  |  3 Comments »

રેઇનકોટની આડમાં દિલ પલળ્યું કોઈ, વરસાદમાં સપ્તરંગી બની online unsecured personal loans રૂપ નીખર્યું કોઈ, વરસાદમાં શું સરવાળા કે બાદબાકી,શું ગુણાકાર કે ભાગાકાર વરસવું એજ same day pay day loans for bad credit ગણિત હોય પ્રેમનું, કોઈ વરસાદમાં કોમળતાની તાકાત પણ નીરખી અમે ત્યારે સખત ધરા પર ફૂટ્યું fast money tips ઘાંસ કુમળું કોઈ, વરસાદમાં […]

એક વાર કાન ને તાવ આવ્યો

Posted on August 31st, 2010 by gujaratikavita  |  2 Comments »

એક વાર કાન ને money shop payday loan તાવ આવ્યો માતા જશોદાને ચિંતા માં લાવ્યો જશોદા ગયા વૈદ ને ઘેર કાન પર કોણ આ વાલે વેર વૈદે આવી ને long term loans ઉપચાર કર્યો માતા જશોદાને કાને ધર્યો કાન ના પ્રેમી ના ચરણ ની ચપટી ધૂળ કાન નો તાવ કરે પલ માં દુર નાનપ અનુભવે […]

આંશુ

Posted on August 30th, 2010 by gujaratikavita  |  2 Comments »

payday advance available in nova scotia direct lenders for bad credit loans emergency cash advance lenders

આશ

Posted on August 30th, 2010 by gujaratikavita  |  1 Comment »

bond loans bad credit 30 day loans easy money secrets

ભોગીકાકાનું ક્રિકેટ

Posted on August 26th, 2010 by admin  |  No Comments »

વાંકીચૂંકી પહેરી હેટ, હાથમાં ઝાલી ઊંધુ બેટ ભાવનગરના ભોગીકાકા, રમવા દોડ્યા cash loans in va છે ક્રિકેટ આજે પહેલી મારું ફોર કહીને કાકા કાઢે જોર બેટ ફેરવે ચારે કોર i need a cash loan ભારે ચાલી શોરબકોર વાંકીચૂંકી પહેરી હેટ, હાથમાં ઝાલી ઊંધુ બેટ ફાસ્ટ બોલથી લાગે કંપ શ્વાસ તો instant payday loans direct lenders […]

પીરસતાં થાળી જરીક દાળ છલકી જાય

Posted on August 26th, 2010 by admin  |  1 Comment »

પીરસતાં થાળી જરીક દાળ છલકી જાય, ગુસ્સે થવાને બદલે quick cash today ત્યારે એ મલકી જાય ! છાની પીડાને પારખી શકે, ઘૂંટાતી વેદનાને ચાખી શકે ! લાગણી અવ્યક્ત જાણી શકે, જગજિતની ગઝલ માણી શકે ! મૌનની લિપિને check into cash missouri જે ઉકેલી શકે, સહજસ્પર્શે ભીતર જે ઉલેચી શકે ! આનંદમાં પૂર્ણત: ખીલી શકે ! […]

યુવાનો ને

Posted on August 21st, 2010 by gujaratikavita  |  No Comments »

ઇન્સાં ન થઇ શકો તો ભગવાન થઇ જજો, કાળા બજારી કરતા same day loans for unemployed , બરબાદ થઇ જજો…. નફરત ન નીકળે મૂખ ace online loans થી કદી,પ્રેમ ભાવ હોય, સારંગી ના સૂર સમા દીલના તાર હોય, કાળી અંધારી personal loans for bad credit in texas રાતમા, તારા થઇ જજો…. સોબત નઠારી નીવડે નહી, […]

હું તારી HARD DISK ને તું મારી RAM

Posted on August 21st, 2010 by gujaratikavita  |  78 Comments »

હું તારી HARD DISK ને advance on paycheck તું મારી RAM, તને કરું છું ERROR વગર નો પ્રેમ , તું શુકામ કરે છે મને HATE, હું કરું loans very bad credit છું SAVE ને તું કરે છે FORMAT.. મારી દિલ ની લાગણી નો તને કરું EMAIL, તારા તરફ થી guaranteed personal loan approval કેમ આવે […]

વરસાદી રાત

Posted on August 21st, 2010 by gujaratikavita  |  1 Comment »

વરસાદી રાત, કાળા ડીબાંગ વાદળો, ઘેરો અંધકાર આકાશ માં ચમકતી વીજળી તારી આંખ ના પલકારા મારા પર જુકેલા વાળ ને પછી આવી સુંદર સવાર સંતૃપ્ત પૃથ્વી અને હું પણ . -શ્રેયસ ત્રિવેદી ‘હોશ’ long term loan best payday loans for bad credit same day payday loans no credit checks