Archive for July, 2010

ચ્યાંથી લાવશો?

Posted on July 28th, 2010 by gujaratikavita  |  No Comments »

ઝાંઝવોં હેંચીને ઉછેરેલાં ઉપવનમાં હાચી લીલાશ્યો ચ્યાંથી લાવશો? ભમરાં તો ત્હોય personal loans lexington ky જોણે ભાડૂતી ઓણોપણ ઝોકળી ભેનાશ્યો ચ્યાંથી લાવશો? અત્તર છોંટીને where can i get cash fast ફૂલે મ્હેલી મ્હેંક્યો, ઓલ્યાં ઓંબે મેઠાશ્યો ચ્યાંથી best loans available લાવશો? ભોંઠો પડશે હઉ ફૂદ્દો-પારેવો ને ગાળ્યો દેશે mobile phone loans વટે-મારગું.. પેહશે તડ્કેથી કો’ક […]

અજ્ઞાન

Posted on July 26th, 2010 by gujaratikavita  |  5 Comments »

ખૂબ હસે છે લોકો મારા પ્રેમ ના instant payday advance online અજ્ઞાન માટે, રડ્યો છું હુ એટલો છે કાફી એમના સ્નાન માટે. same day loan મે આપી છે કીંમતી ભેંટો એમની દુકાન 300 loans quick માટે, ખુદ ભટકયો છું જીન્દગીભર એક મકાન માટે. જે personal loans for poor credit score કદી હતી એક દેવી મારા […]

દ્વન્દ

Posted on July 23rd, 2010 by gujaratikavita  |  2 Comments »

પલ પલ અહિં દ્વન્દ અને દ્વિધા ઉપ્લબ્ધ છે, પસંન્દ payday loans sioux falls sd શું કરુ અહિં પરિશ્રમ અને પ્રારબ્ધ છે. પ્રેમ કરવા માટે પણ અહિં વિકલ્પ ઉપ્લબ્ધ છે, cash advance up to 5000 કોઇનુ હૈય્યુ શીત તો કોઇનુ હૈય્યુ દગ્ધ છે. આદમી ઓ પણ જુદા જુદા અહિં ઉપ્લબ્ધ trusted online payday loans છે, કોઇ […]

પ્રણયમા જવાની નિચોવાઇ જાશે

Posted on July 23rd, 2010 by gujaratikavita  |  2 Comments »

પ્રણયમા જવાની નિચોવાઇ જાશે હવે હસતાં હસતાં ય quick short term loan રોવાઇ જાશે. ન રહેશે હવે હાથ હૈયું ન રહેશે, એ મોતી નથી કે પરોવાઇ જાશે. internet payday loans નયન સાથ રમવા ન એને જવાદો હ્રદય સાવ બાળક છે ખોવાઇ જાશે. મરણને કહો bad credit money loans પગ ઉપાડે ઝડપથી, નહીં તો હવે શ્વાસ […]

ભગ્ન-કવી

Posted on July 17th, 2010 by gujaratikavita  |  5 Comments »

કવી ને કવિતા લખવાની ફુરસત નથી, કંઇ વાત કેહવાની હવે હિમ્મત apply for a stafford loan નથી. મંદીર મા મુરત રામની જડ્તી નથી, મારા ખુદા ને મુઝ્થી નિસ્બત નથી. જાગ્યોછું તારી યાદમા press હું સૂતો નથી, ચક્ચૂરછું તુજમા કદી હું પીતો નથી. કર્મઠછું માર કામમા હું ચુક્યો payday loans lethbridge નથી, પલવાર પણ તૂજને કદી […]

આ વાત સાવ સાચી છે

Posted on July 15th, 2010 by gujaratikavita  |  5 Comments »

આ વાત સાવ સાચી where to find loan sharks છે, સાવ ખોટે ખોટી બાફી છે; પ્રેમ એ બીજુ your credit score કૈ નહિ, પણ સરવાળો ને બાદબાકી છે. અજર અમર quick loans review છે એ, સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે એ; આ વિશાળ same day payday loans online direct lenders વિશ્વ ના નકશા ની એણે ક્યા શરમ […]

“ધુની છુ”

Posted on July 15th, 2010 by admin  |  4 Comments »

હા હું થોડો ધુની છુ, કોઇ મુગ્ધા ની ચુની છુ. ક્યારેક હું best for loans લાગણી ઉની છુ, ક્યારેક હું ક્રુર ખુની છુ. —-હા હું થોડો ધુની છુ ઘડીક એકલતા હું સુની છુ, ઘડીક personal loans for new grads મલક્તો હું મુની છુ. —-હા હું થોડો ધુની છુ લહેરખી હું ગરમ લૂની છુ, વળી ઠંડી […]

ભાવ-અભાવ

Posted on July 13th, 2010 by admin  |  6 Comments »

સુખ નો online payday loans instant approval bad credit પણ એક ભાર હોય છે, દુખ પણ ક્યારેક એક આધાર હોય છે. લિલ્લિછ્મ્મ લાગણી ઓ તો પલવાર હોય છે, લાગણીઓ નો દિલમા દુકાળ પારાવાર હોય છે. કડકતી વીજળી નો ઉજાસ instant cash advance online ક્ષણવાર હોય છે, વારસાદ મા લાગતા દાગ અપરંપાર હોય છે. સંમ્બન્ધો મા […]

પરિચય વિશે લખુ કે પ્રણય વિશે લખુ

Posted on July 13th, 2010 by admin  |  1 Comment »

પરિચય વિશે લખુ કે પ્રણય વિશે લખુ કે પછી તારી યાદમા થયેલા જાગરણ વિશે લખુ આયખાનો ઊજાગરો આખો મા આન્જી બેઠો છુ ચાલ તારી યાદમા થયેલા જાગરણ વિશે લખુ -હોશ

છોકરી ભીંજાય છે, વરસાદમાં ધાબા ઉપર

Posted on July 12th, 2010 by admin  |  13 Comments »

છોકરી ભીંજાય છે, વરસાદમાં ધાબા ઉપર ને સંગીત સર્જાય છે, get a pay day loan fast વરસાદમાં ધાબા ઉપર કોઈને વરસાદ સામું જોવાની ફુરસદ નથી, સૌ તારામાં જ ન્હાય છે, વરસાદમાં ધાબા ઉપર મસ્તાની યુવતીને પલાળીને આ વીજળી, તસવીર પાડી જાય છે, વરસાદમાં ધાબા ઉપર જોરથી તું યાર ભીના વાળને છંટકોર નહી, શ્વાસ રોકાઈ જાય […]