Archive for November, 2009

દિલ પુછે છે મારુ…

Posted on November 26th, 2009 by gujaratikavita  |  5 Comments »

payday loans on a prepaid debit card instant loan approval for bad credit best instant payday loans payday loans for veterans apply for a stafford loan

હિંસા-અહિંસા

Posted on November 25th, 2009 by gujaratikavita  |  21 Comments »

અહિંસાવાદી વિચારસરણી 24 hour ace cash express ખુબ મુસીબત લાવી, કાયરતા હવે અહિંસાનો ડાગલો પેહેરી ફાવી… ભૂલી ગયા ઈતિહાસ સૌ શિવાજી-ટીપુ-રણજીતસિંહનો, ઘર કરિ ગયો અહિંસાનો કાયર વાયરસ ગાંધીનો… મુગલ મર્યા- અંગ્રેજ ગયાં દેશ આઝાદ થયો લાગ્યો, હમણાં short term loan columbus ohio મોડે ભાન થયું,પછી અહિંસાનો દોરદમામ આવ્યો… અહિંસાના સગવડીયા સ્વભાવથી જ્યારે બધા છે રાજી, […]

મહોબ્બતમાં હવે મારો પરિચય આ પ્રમાણે છે

Posted on November 24th, 2009 by gujaratikavita  |  6 Comments »

મહોબ્બતમાં હવે મારો પરિચય આ પ્રમાણે payday loans on debit cards only છે, અજાણ્યાં થઈ ગયાં છે એ મને જે ખાસ જાણે છે. દીધો’ તો સાથ જેણે, એ જ ખુદ લૂંટી ગયા અમને, જરા ways for quick cash સાવધ-વધુ જોખમ અહીં તો ઓળખાણે છે. મળ્યો છે નાબુદા એના પછી થઈ છે દશા આવી, હતાં તોફાન […]

હમણાં હમણાં

Posted on November 24th, 2009 by gujaratikavita  |  4 Comments »

પંખીએ ઘર બાંધ્યું how to get a payday loan online પાછું હમણાં હમણાં ઝાડ ફરી લાગે છે તાજું હમણાં how can i raise money fast હમણાં કોનો એને સંગ થયો છે ખબર નહીં બોલે છે loans of texas એ સાવ જ સાચું હમણાં હમણાં પહેલાં તો cash loans now હું સૂરજ સાથે ફરતો’તો જરા આગિયો […]

શક્ય છે….!!!

Posted on November 24th, 2009 by gujaratikavita  |  8 Comments »

પીરસતાં થાળી જરીક દાળ છલકી જાય, ગુસ્સે થવાને બદલે ત્યારે એ મલકી જાય check advance online ! છાની પીડાને પારખી શકે, ઘૂંટાતી વેદનાને ચાખી શકે ! payday loans in murfreesboro tn લાગણી અવ્યકત જાણી શકે, જગજિતની ગઝલ માણી શકે ! મૌનની online payday loan lenders no credit check લિપિને જે ઉકેલી શકે, સહજસ્પર્શે ભીતર જે […]

પતનીની જોડ કાંઇ નહી જડે રે લોલ

Posted on November 12th, 2009 by admin  |  21 Comments »

દાઝે ભરેલા ને કડ્વા cash loans austin tx વેણલા રે લોલ એથી છુટી તેની જીભડી રે પતનીની જોડ કાંઇ નહી જડે રે લોલ પિયરમા એ પ્રેમતણી પૂતળી રે લોલ સાસરીએ જૂદેરી એની જાત રે પતનીની જોડ કાંઇ નહી જડે રે લોલ અગન ભરેલ એની આંખડી રે લોલ વડ્કા ભરેલાં એના વેણ રે પતનીની જોડ કાંઇ […]

કવિતાઓ

Posted on November 11th, 2009 by admin  |  12 Comments »

online credit loans online quick loans fast payday loans tampa

લખાવો મને !

Posted on November 5th, 2009 by gujaratikavita  |  2 Comments »

વાપરો કળ ને બનાવો quick easy loans with bad credit મને ! લાશ છું હું, બસ તરાવો private lenders મને! એમ બનતી હોય જો આ personal loans based on income only ગઝલ, લો કલમ- કાગળ, લખાવો magnum cash advance online મને ! સત્ય કહેવું જો ગુનો હોય તો, online signature loan લો શુળીએ પણ ચઢાવો […]

જિંદગી કોને કહો છો, જો નહિ

Posted on November 3rd, 2009 by admin  |  No Comments »

જિંદગી કોને tax return cash advance કહો છો, જો નહિ આંખમાં લાલી ભરી સ્વપ્નો તણી ? ને સ્વપ્નને સાચાં કરી ઊતારવા title loans com ઝંખતી ના આરઝૂ હૈયા તણી ? જિંદગી શી ચીજ છે, જો એ no fax payday loan direct lender નહિ કૂચ સાધે ધ્યેયની રેખા ભણી ? ફુરસદ નહિ યે બે ઘડી ખોટી […]

તમામ ઝાકઝમાળો તમામ સ્તરનું સુખ

Posted on November 3rd, 2009 by admin  |  No Comments »

તમામ ઝાકઝમાળો તમામ સ્તરનું સુખ, બધું જ છેવટે લાગે ઉપર-ઉપરનું સુખ. payday loans oakland ca કોઈની હૂંફ અને હાજરી જરૂરી છે, ફકત આ ચાર દીવાલો જ નથી ઘરનું fast cash loan સુખ. બની શકે તો એ વસમા દહાડા પાછા દે, ઘણું જ કપરું છે interest free personal loan ભોગવવું મન વગરનું સુખ. નજીક એટલાં આવ્યાં […]