Archive for January, 2009

લખુ છુ કેમ કે કલમ નો સાથ છે

Posted on January 30th, 2009 by gujaratikavita  |  3 Comments »

લખુ છુ કેમ કે secured loans online કલમ નો સાથ છે, મારા શબ્દો મા ફક્ત તારી યાદ money loans with no credit check છે. કવીતાઓ તો લખવી ગમે મન, પણ હ્રદય ને તો એક જ ગઝલ ની loans poor credit rating પ્યાસ છે. શેરો શાયરી શોખ નહોતા માર, પણ જીવન નુ guaranteed credit approval અધુરા […]

એ રાત્રે

Posted on January 30th, 2009 by gujaratikavita  |  4 Comments »

એ રાત્રે આંખો અને પાંપણો વચ્ચે સફળ સંસર્ગ થયેલો. અને payday loans everett wa આંખોને ગર્ભ રહી ગયેલો સપનાંનો! માના પેટમાં બચ્ચું આકાર લે, cash loan advance bad credit બસ એમ જ સપનું વિકસવા લાગ્યું આંખોમાં… આંખોને મીઠાં ગલગલિયાં પણ payday loans in bc થયાં! ત્યાં અચાનક પોપચાં ફડકયાં. હાથેથી આંખોને પસવારી પણ ખરી. personal […]

સખી આપણો તે કેવો સહજ સંગમ!

Posted on January 30th, 2009 by gujaratikavita  |  No Comments »

સખી આપણો payday loans lender તે કેવો સહજ સંગમ! ઊડતાં ઊડતાં વડલાડાળે- આવી મળે જેમ કોઈ વિહંગમ, એમ મળ્યાં ઉર બે અણજાણ; payday installment loan વાર ન લાગી વહાલને જાગતાં, જુગજુગની જાણે પૂરવપિછાણ. પાંખને ગૂંથી પાંખમાં ભેળી, રાગની પ્યાલી રાગમાં payday loans alternatives રેડી, આપણે ગીતની બંસરી છેડી. રોજ પ્રભાતે ઊડતાં આઘાં, સાંજરે વીણી વળતાં […]

કોઈ બીમારી નથી

Posted on January 27th, 2009 by gujaratikavita  |  No Comments »

એતડપ હૈયાઁ તણી છે ,કોઈ બીમારી નથી. એઅલગ છે વાત કે instant loan today દુનિયાએ ગણકારી નથી. આંખમા ચોંટી ગઈ એ નીકળી હૈયા થકી, secured loan lenders હા હવે તો છૂટ્વાની કોઇપણ બારી નથી. જીઁદગીના કાફલા લુઁટાયા fast cash atm તારા ગામમા, તે છતાઁ કહેછે બધાઁ વાત અણધારી નથી. તુઁ payday loans portland or તબીબ […]

દીવાલો – મોહઁમાદ અલી ભૈડુ”વફા”

Posted on January 27th, 2009 by gujaratikavita  |  No Comments »

અમારા રાહમા કાંટા બની ભોંકાય small personal loans bad credit દીવાલો. ઉભય મતભેદની આખરબની અંતરાય દીવાલો. પડી ગઇ સ્નેહ ધારાની ઘણીયે ખોટ પાયામા, ખરે which loan તેથીજ કઁઇ હૈયા તણી તરડાય દીવાલો. નિરવતા શૂન્ય ભરખે જ્યારે ઘર તણો personal loans near me કલરવ, મને એ મૌનનુ મૂખ ચીરતી સંભળાય દીવાલો. કદી શબનમ બની વરસી અમારી […]

દ્રષ્ટિ પ્યાર ની – મોહમ્મદ અલી ભૈડુ”વફા

Posted on January 27th, 2009 by gujaratikavita  |  No Comments »

સળવળે છે ,આળઝુ આ વસ્લે, યારની. યારબ real cash advance ઘડી, છે કઠિન ઇઁતેજારની. જ્યારથી cash loans places દર્શન થયાઁ છે હોશ કઁઈનથી, ગઇ વધી easy loan approval ધડકન દિલે આ બેકરારની. હોઁશથી પીધા કળીએ loans with poor credit rating જામો અશ્રુના , જોઇલો ફૂલો ઉપર શબનમ સવારની where to get a loan fast . […]

ઝાઁઝવા-મોહઁમદઅલી ભૈડુ”વફા”

Posted on January 27th, 2009 by gujaratikavita  |  No Comments »

ઢોલયા હૈયા તણા કયાઁ ઢાળવા. military installment loans no credit check આઁખમા ફૂટી રહ્યાછે ઝાડવાઁ. દ્વાર તારુઁ ભૂલથી pay day loands થોકુઁ નહી શુઁખબર વાસી નદે તુ બારણા. montel williams loans ભૂલવાનો ઢોઁગ તો સાથે unsecured loan for bad credit કર્યો, આઁસુના ઝૂલી પડયા ત્યાઁ પારણા. bad credit need a loan હુઁગુનાનો ભાર લઇ આવીશ […]

તારી યાદ આવે છે

Posted on January 22nd, 2009 by gujaratikavita  |  3 Comments »

તારી યાદ આવે છે. સ્કોર્લ કરું મારી જુની યાદો high interest personal loans for bad credit ને, હાઇપરલિંક થઇ ને તું સામે આવે છે. એક એક મીનિટ તારી payday loan installments યાદ આવે છે, સ્ક્રીન સેવર ની જેમ તું સામે આવે છે. બેસુ છું easy loans with no credit check કામ કરવા મિનિમાઇસ કરું છું […]

ભોમિયા વિના મારે ભમવા’તા ડુંગરા

Posted on January 22nd, 2009 by gujaratikavita  |  No Comments »

ભોમિયા વિના મારે ભમવા’તા ડુંગરા, જંગલની કુંજકુંજ જોવી હતી; જોવાં’તાં fast cash cash advance કોતરો ને જોવી’તી કંદરા, રોતાં ઝરણાંની આંખ લ્હોવી હતી. payday loan no teletrack સૂના સરવરિયાની સોનેરી પાળે, હંસોની હાર મારે ગણવી હતી; ડાળે ઝૂલંત કોક on line loans કોકિલાને માળે, અંતરની વેદના વણવી હતી. એકલા આકાશ તળે peronal loan ઊભીને એકલો, […]

વારાફરતે વારામાંથી નીકળવું છે

Posted on January 22nd, 2009 by gujaratikavita  |  No Comments »

વારાફરતે વારામાંથી નીકળવું છે; મારે tennessee payday loans આ જન્મારામાંથી નીકળવું છે; જન્મોથી હું એની અંદર જકડાયો guaranteed pay day loan છું, ઇચ્છાઓના ભારામાંથી નીકળવું છે; તેથી 100 payday loan approval સઘળું જગના ચરણે અર્પણ કીધું, મારે તારા-મારામાંથી small cash loans with no credit check નીકળવું છે; કાયમ શાને જન્મ-મરણના ભયમાં રહેવું? સંસારી bad credit […]